Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Απαιτήσεις

Προσκοπικές Γνώσεις:
• την Υπόσχεση
• το Νόμο
• την Προσκοπική Ιστορία
• το δίπλωμα σημαίας
• πώς γίνονται τα τυπικά έναρξης και λήξης


2. Να ξέρει να φτιάχνει το σακίδιο για μονοήμερη εκδρομή


3. Να έχει συμμετάσχει σε
• μια μονοήμερη εκδρομή
• μια οποιαδήποτε δράση ζωής στην ύπαιθρο
• μια δράση από οποιοδήποτε τομέαΧΑΛΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ

Απαιτήσεις
1. Προσκοπικές Γνώσεις:

Προσανατολισμός
• τι είναι η πυξίδα, πώς χρησιμοποιείται, τι είναι το αζιμούθιο και πώς μπορεί να πάρει σκοπεύσεις, ποια είναι τα είδη των πυξίδων και τη χρησιμότητα τους
• ποια τα είδη των χαρτών, τι δείχνουν οι ισοϋψείς, γιατί χρησιμοποιούνται
• ποια είναι τα ανιχνευτικά μέσα από την πορεία με την ενωμοτία του
• τα τοπογραφικά σημάδια, καθώς και πώς κάνουμε μέτρηση ύψους

Σκαπανικη
• τη χρησιμότητα των κόμπων και πώς να χρησιμοποιεί καντηλίτσα, σταυρόκομπο, ποδόδεσμο, ψαλιδιά, φίμωμα, ακρόδεσμο, ξυλόδεσμο
• ποια είναι τα είδη σχοινιών (να συντηρήσει για ένα τρίμηνο τα σχοινιά της ενωμοτίας)

Υγεία και Ασφάλεια
• τι περιέχει το ατομικό φαρμακείο (να φτιάξει ένα δικό του)
• τι είναι και πώς αντιμετωπίζονται το απλό τραύμα, η ρινορραγία, ο μώλωπας, τα τσιμπήματα από έντομα και ερπετά, και η ηλίαση

Φυσιογνωσία
• πώς χωρίζεται το ανεμολόγιο
• να διακρίνει τη μικρή και μεγάλη άρκτο, και την Κασσιόπη
• τους βασικούς κανόνες πρόληψης πυρκαγιάς
• πώς παίρνουμε αποτύπωμα ίχνους και να μπορεί να το αναγνωρίσει

Μαγείρεμα
• να μαγειρεύει στο γκαζάκι
• δυο συνταγές από την Προσκοποτροφή για ενωμοτιακό φαγητό (να μαγειρέψει μια από αυτές σε εκδρομή της ομάδας ή της ενωμοτίας)

Επικοινωνία
• από τον κώδικα ΜΟΡΣ τα γράμματα ΕΙΣΗ ΤΜΟΧ

Χρήση Υλικών
• πώς συσκευάζεται το σακίδιο με τα ατομικά είδη για διήμερη εκδρομή,
• να στήνει αντίσκηνο και τέντα σε διήμερη εκδρομή
• πώς να συντηρήσει ένα αντίσκηνο μέχρι την επόμενη εκδρομή της ομάδας,
• τα είδη των φωτιών, πού και πώς χρησιμοποιούνται
• τα είδη των λαμπών και πώς να χρησιμοποιήσει ένα είδος σε διήμερη εκδρομή,
• να ανάβει φωτιά, να τη σβήνει
• τα είδη των πυροσβεστήρων, πού και πώς χρησιμοποιούνται


2. Να έχει συμμετάσχει (εκτός του αριθμού δράσεων για την υπόσχεση):
• Σε 1 δράση από κάθε τομέα (σύνολο 5 δράσεις)
• Σε άλλες 4 δράσεις από οποιοδήποτε τομέα
• Σε 2 δράσεις υπαίθριας ζωής (1 μονοήμερη, 1 διήμερη)
• Σε 1 δράση διήμερη (διανυκτέρευση) με αντίσκηνο


3. Να του έχει απονεμηθεί μια «ερασιτεχνική ασχολία»ΑΡΓΥΡΟ ΒΕΛΟΣ

Απαιτήσεις

1. Προσκοπικές Γνώσεις

Προσανατολισμός
• πώς να προσανατολίζει το χάρτη και πώς να διαβάζει τα σύμβολά και το υπόμνημα (στο ύπαιθρο)
• τις κλίμακες, σε τι χρησιμεύουν και πώς να βρίσκει τη θέση του στο χάρτη (να υπολογίσει μέσω της κλίμακας, την απόσταση που έχει διανύσει, αφού βρει τη θέση του στο χάρτη)
• να προσανατολίζει το χάρτη με τη βοήθεια του πολικού Αστέρα (στο ύπαιθρο)
• πώς γίνεται ένα ταχύ οδοιπορικό (να φτιάξει ένα σε πορεία με την ενωμοτία του, σε εκδρομή ομάδας ή ενωμοτίας)
• πώς μετατρέπεται το ταχύ οδοιπορικό σε οδοιπορικό σχεδιάγραμμα
• πώς γίνεται το επιπεδομετρικό (να φτιάξει ένα για το χώρο της ενωμοτίας στην κατασκήνωση)
• πώς μετράμε πλάτος και απόσταση

Σκαπανική
• πώς φτιάχνεται η τραπεζαρία, η πύλη, η σακιδιοθήκη και το πλαίσιο γεφυροποιίας (να φτιάξει σε διήμερη εκδρομή ή κατασκήνωση ένα από τα παραπάνω και μια ακόμα κατασκευή της επιλογής του)
• να γνωρίζει τον εντατηρόκομπο

Υγεία και Ασφάλεια
• πώς οργανώνεται το ενωμοτιακό φαρμακείο (να το ελέγξει και να το οργανώσει για την κατασκήνωση)
• πώς αντιμετωπίζουμε εγκαύματα, διάστρεμμα, εξάρθρωση, κάταγμα, πυρετό και διάρροιες και τους τρόπους μεταφοράς τραυματία

Φυσιογνωσία
• ποιοι είναι οι Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας και τι προστατεύουν
• ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης
• να διακρίνει τον αστερισμό της Λύρας και της Μικρής Άρκτου
• ποιες είναι οι πρακτικές παρατηρήσεις της πρόγνωσης καιρού (να κάνει πρακτική πρόγνωση καιρού πριν τη διήμερη εκδρομή της ομάδας στο ύπαιθρο)
• τα ονόματα των ανέμων
• τα κυριότερα στοιχεία της χλωρίδας και της πανίδας

Μαγείρεμα
• να μαγειρεύει σε φωτιά ή σχάρες μιας χρήσης (να προετοιμάσει έτσι το γεύμα της ενωμοτίας σε εκδρομή εξερεύνησης)
• 2 νέες συνταγές από την προσκοποτροφή (να φτιάξει μια για την ενωμοτία του)

Επικοινωνία
• ολόκληρο τον κώδικα Μορς και να τον χρησιμοποιεί
• να φτιάχνει μια πορεία με ανιχνευτικά οδηγώντας μια άλλη ενωμοτία στο χώρο κατασκήνωσης

Χρήση Υλικών
• πώς συσκευάζεται το σακίδιο για κατασκήνωση (να συσκευάσει τα ατομικά του εφόδια για κατασκήνωση)
• τα ενωμοτιακά υλικά που θα πάρει σε διήμερη εκδρομή της ομάδας (να τα οργανώσει)
• πώς αλλάζει το γκαζάκι σε λάμπα ή εστία (να το αλλάξει όταν χρειαστεί)
• το φωτισμό της ενωμοτίας με λάμπες (πετρελαίου ή γκαζιού) και πώς θα τον οργανώσει για την εκδρομή της ομάδας (να οργανώσει το χώρο, να τις στήσει και να τις ανάψει, αφού πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα πυρασφάλειας)
• πώς γίνεται η συντήρηση των λαμπών της ενωμοτίας


2. Να έχει συμμετάσχει (επιπλέον του χάλκινου βέλους)
σε 10 δράσεις (2 από κάθε τομέα)
• σε 6 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω)
• σε 1 δράση υπαίθριας ζωής
• σε 2 δράσεις διήμερες
• σε 1 διήμερη δράση με αντίσκηνο
• σε 1 κατασκήνωση


3. Να έχει οργανώσει μια ενωμοτιακή δράση και να βοηθήσει με τη συμμετοχή του, στην υλοποίηση ενός παιχνιδιού σε δράση της ομάδας, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο


4. Να του έχει απονεμηθεί μια δεύτερη «ερασιτεχνική ασχολία»

ΧΡΥΣΟ ΒΕΛΟΣ

Απαιτήσεις

1. Προσκοπικές Γνώσεις (να γνωρίζει)

Προσανατολισμός
• πρακτικούς τρόπους προσανατολισμού και να προσανατολίζει το χάρτη με αυτούς, σε μια διήμερη εκδρομή
• να βρίσκει τις κλίσεις και τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη σε ένα χάρτη

Σκαπανική
• τα εργαλεία και τις μεθόδους της γαλλικής σκαπανικής (να φτιάξει μια κατασκευή με γαλλική σκαπανική για τη γωνιά της ενωμοτίας του ή το χώρο της Ομάδας του)

Υγεία και Ασφάλεια
• πώς οργανώνονται και τοποθετούνται οι χώροι υγιεινής (να βοηθήσει στο στήσιμο ενός από αυτούς στην κατασκήνωση)
• πώς φτιάχνεται ένας χώρος πυρόσβεσης και πυρασφάλειας (να οργανώσει έναν στην κατασκήνωση)
• πώς γίνεται η τεχνητή αναπνοή, πώς αντιμετωπίζονται και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε, την εσωτερική αιμορραγία, τα κρυοπαγήματα, την ηλεκτροπληξία την κεραυνοπληξία, τη λιποθυμία και τη δηλητηρίαση, καθώς και ποια μέτρα παίρνουμε για να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις (να φτιάξει μια αφίσα με όλα αυτά για τη γωνιά της ενωμοτίας του)

Φυσιογνωσία
• ποιες και πόσες είναι καθώς και με τι ασχολούνται οι οικολογικές οργανώσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα (να φτιάξει μια λίστα με αυτές τις πληροφορίες και με τα ζώα που τελούν υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα)
• ποια είναι και πώς λειτουργούν τα μετεωρολογικά όργανα (να φτιάξει έναν ανεμοδείκτη και ένα βαρόμετρο)
• να διακρίνει τον Κηφέα και το Βοώτη ανάλογα με την εποχή και την ώρα

Χρήση Υλικών
• πώς χρησιμοποιείται το τσεκούρι, τα μέρη του και πώς συντηρείται (να το χρησιμοποιήσει για τη συλλογή ξύλων σε εκδρομή ή κατασκήνωση)


2. Προσκοπικές Γνώσεις (να δείξει)

Προσανατολισμός
• Ανάγνωση ταχέως οδοιπορικού

Σκαπανική
• πώς στήνεται ένα πρόχειρο κατάλυμα φτιάχνοντας ένα στην εκδρομή εξερεύνησης

Υγεία και Ασφάλεια
• σε ενωμοτιακή δράση τη χρήση τριγωνικού επιδέσμου

Φυσιογνωσία
• Αποτύπωση ίχνους

Μαγείρεμα
• δυο νέες συνταγές από την προσκοποτροφή και να αναλάβει το μαγείρεμα της ενωμοτίας για μια ημέρα στην κατασκήνωση

Επικοινωνία
• ένα μυστικό κώδικα που έφτιαξε για την επικοινωνία της ενωμοτίας του

Χρήση Υλικών

• τα ατομικά εφόδια και τα ενωμοτιακά εφόδια που παίρνουμε σε μια δράση υπαίθρου (μονοήμερη, διήμερη ή κατασκήνωση) και να οργανώσει ένα παιχνίδι στην ενωμοτία ή την ομάδα για αυτά


3. Να έχει συμμετάσχει (επιπλέον του Αργυρού)
• σε 10 δράσεις (2 από κάθε τομέα)
• σε 6 δράσεις οποιουδήποτε τομέα (διαφορετικές από τις παραπάνω)
• σε 1 δράση υπαίθριας ζωής
• σε 2 δράσεις διήμερες,(η μια με αντίσκηνο)
• σε 1 κατασκήνωση


4. Να έχει οργανώσει
• μια μονοήμερη ή διήμερη εκδρομή της ενωμοτίας του
• μέρος του προγράμματος σε εκδρομή της ομάδας και να έχει βοηθήσει στην υλοποίησή του


5. Να του έχουν απονεμηθεί 2 επιπλέον ερασιτεχνικές ασχολίες


6. Να ολοκληρώσει με επιτυχία τη συμμετοχή του στην Εξερεύνηση χρυσού βέλουςΧΡΥΣΟ ΤΡΙΦΥΛΛΟ

Απαιτήσεις

1. Nα του έχει απονεμηθεί ένα αντικείμενο από κάθε κατηγορία

2. Nα φτιάξει, να οργανώσει μια δράση ομάδας και να τη διεξάγει με τη βοήθεια του επιτελείου του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου